Popular Sports Venue & Stadium near IIT Kharagpur, Kharagpur

 • 1.BNR Ground Kharagpur

  Subhaspally.kgp
  2.11 Miles Away 4.4439

  Sports Venue & Stadium
 • 2.Jargaram Stadium

  Haldia
  Hot 18.52 Miles Away 3.3864

  Sports Venue & Stadium
 • 3.West Bengal Ghatal

  Ghatal west bengal
  Hot 30.69 Miles Away 5.06946

  Sports Venue & Stadium Region Park
 • 4.Nazim r like

  Sabalsinghapur
  38.32 Miles Away 2.09226

  Sports venue & stadium Sports Venue & Stadium
 • 5.Diet,baripada

  Sh19
  Hot 39.91 Miles Away 3.9783

  Sports Venue & Stadium
 • 6.Ahemdabad

  AH
  Hot 40.78 Miles Away 3.30143

  Sports venue Sports Venue & Stadium
Results 1 - 10

EXPLORE NEARBY IIT KHARAGPUR